Premis Splash

VAL – El Jurat del Festival Splash format per: Álvaro Pons (Càtedra del Còmic de la Universitat de València), Cristina Durán (autora), Miguel Ángel Giner (autor), Miguel Ángel Martín (Director de l’Splash) i Fran García (director de continguts de l’Splash), reunit el 06 de juny de 2023 va fallar els següents premis:

CAS – El Jurado del Festival Splash formado por: Álvaro Pons (Càtedra del Còmic de la Universitat de València), Cristina Durán (autora), Miguel Ángel Giner (autor), Miguel Ángel Martín (Director Splash), y Fran García (Director contenidos Splash), reunido en fecha 06/06/2023 falló los siguientes premios:

MILLOR ÀLBUM NACIONAL 2022

GOYA. SATURNALIA

Manuel Gutiérrez & Manuel Romero

VAL – L’època de les denominades Pintures negres de Francisco de Goya, realitzades en la seua finca La Quinta del Sordo i el retorn imminent de l’absolutisme, són el fons d’esta narració titulada Goya. Saturnalia (Cascaborra, 2022), millor obra nacional de l’any per al jurat de l’Splash. Art i política mesclats amb el dolor físic i espiritual d’un Goya pessimista i fosc; un ambient fabulat de manera extraordinària per Manuel Gutiérrez (guió) i Manuel Romero (dibuixos). Tots dos van decidir que un àlbum amb eixes característiques havia de ser, per força, una obra pictòrica, un treball en el qual els seus propis quadres jugaren amb les limitacions d’una planxa impresa i tingueren marcs múltiples en l’estructura de les vinyetes. Un còmic imaginatiu, arriscat i ben executat, com hauria agradat a Goya si visquera hui.

CAS – La época de las denominadas Pinturas negras de Francisco de Goya, realizadas en su finca La quinta del sordo y el regreso inminente del absolutismo, son el fondo de esta narración titulada Goya. Saturnalia (Cascaborra, 2022), mejor obra nacional del año para el Jurado del Splash. Arte y política mezclados con el dolor físico y espiritual de un Goya pesimista y oscuro; un ambiente fabulado de manera extraordinaria por Manuel Gutiérrez (guion) y Manuel Romero (dibujos). Ambos decidieron que un álbum con esas características debía ser, por fuerza, una obra pictórica, un trabajo en el que sus propios cuadros jugasen con las limitaciones de una plancha impresa y tuvieran marcos múltiples en la estructura de las viñetas. Un cómic imaginativo, arriesgado y bien ejecutado, como le hubiera gustado a Goya, si viviera hoy en día.

MILLOR ÀLBUM INTERNACIONAL 2022

HIERBA

Keum Suk Gendry-Kim

VAL – Poc o molt poc hem d’afegir davant el còmic de l’any en el pla internacional. La coreana Keum Suk Gendry-Kim retrata en Hierba (Reservoir Books, 2022) un dels episodis més salvatges de la II Guerra Mundial: les “dones consol” coreanes que servien sexualment l’exèrcit japonés en règim de captivitat. A través de la memòria oral d’una anciana que conta a l’autora totes les seues pesantors i maltractaments, fet que connecta este desolador treball amb el clàssic Maus d’Art Spiegelman, l’autora desenvolupa una narrativa d’impacte emocional. Un àlbum que deixa un pòsit pertorbador però necessari a tot aquell que s’endinsa en les seues pàgines. Un àlbum absolutament necessari per a descobrir, una vegada més, com de lluny que és capaç d’arribar la perversitat humana.

CAS – Poco o muy poco tenemos que añadir ante el cómic del año en el plano internacional. La coreana Keum Suk Gendry-Kim retrata en Hierba (Reservoir Books, 2022) uno de los episodios más salvajes de la segunda guerra mundial: las “mujeres consuelo” coreanas que servían sexualmente al ejército japonés en régimen de cautiverio. A través de la memoria oral de una anciana que le cuenta a la autora todos sus pesares y maltratos, algo que conecta este desolador trabajo con el clásico Maus de Art Spiegelman, la autora desarrolla una narrativa de impacto emocional. Un álbum que deja un poso perturbador pero necesario a todo aquel que se adentra en sus páginas. Un álbum absolutamente necesario para descubrir, una vez más, lo lejos que es capaz de llegar la perversidad humana.

ENTENDRE EL PRESENT 2022

LA CUENTA ATRÁS

Carlos Portela & Sergi San Julián

VAL – Retrat polític, periodístic i humà de la catàstrofe del Prestige l’any 2002, La cuenta atrás (ECC Ediciones, 2022) és una crònica impactant del record d’una gegantesca crisi ecològica, la contaminació de les costes gallegues i la posterior contaminació informativa propiciada des de la política. Amb guió de Carlos Portela i dibuixos de Sergi San Julián, l’obra rememora aquell primer any del desastre, amb l’extraordinària narrativa de fer-ho en un tempo narratiu invers al natural. Tot i que es tracta d’una obra de ficció, a ningú se li escapa el que es conta en esta obra, el dolor que causa en ser llegida, allò que la veritat dicta quan s’imposa a la mentida retorçuda.

CAS – Retrato político, periodístico y humano de la catástrofe del Prestige en el año 2002, La cuenta atrás (ECC Ediciones, 2022) es una crónica impactante del recuerdo de una gigantesca crisis ecológica, la contaminación de las costas gallegas y la posterior contaminación informativa propiciada desde la política. Con guion de Carlos Portela y dibujos de Sergi San Julián, la obra rememora aquel primer año del desastre, con la virguería narrativa de hacerlo en un tempo narrativo inverso al natural. Aunque se trata de una obra de ficción, a nadie se le escapa lo que en esta obra se cuenta, lo que esta obra duele al ser leída, lo que la verdad dicta cuando se impone a la retorcida mentira.

HUMOR GRÀFIC

PACO ALCÁZAR

VAL – Paco Alcázar (Cadis, 1970) és un dels clàssics de l’humor gràfic espanyol. Al llarg de la seua carrera, Paco ha publicat en moltes capçaleres: Cinemanía, Rockdelux, Rolling Stone o Mondo Sonoro. Dotat com pocs per a l’humor surrealista, destaquen els seus treballs per a El Jueves amb el seu personatge Silvio José, del qual va recopilar les tires en l’àlbum Silvio José, el buen parásito (RBA, 2011) i posteriorment Silvio José, Emperador i Silvio José faraón (totes dues en Astiberri). Reservoir Books li va publicar El manual de mi mente, un altre tractat del seu humor irreverent. En un altre pla cultural, va ser membre del grup Humbert Humbert, en què va desenvolupar una altra de les seues passions, la música. Actualment continua publicant en mitjans satírics, com Mongolia. L’Splash li dedica una exposició amb part del seu material humorístic en forma de tires i planxes.

CAS – Paco Alcazar (Cádiz, 1970) es uno de los clásicos del humor gráfico español. A lo largo de su carrera, Paco ha publicado en muchas cabeceras: Cinemanía, Rockdelux, Rolling Stone o Mondo Sonoro. Dotado como pocos para el humor surrealista, destacan sus trabajos para El Jueves con su personaje Silvio José, del que recopiló las tiras en el álbum Silvio José, el buen parásito (RBA, 2011) y posteriormente Silvio José, Emperador y Silvio José faraón (ambas en Astiberri). Reservoir Books le publicó El manual de mi mente, otro tratado de su irreverente humor. En otro plano cultural, fue miembro del grupo Humbert Humbert, donde desarrolló otra de sus pasiones, la música. En la actualidad sigue publicando en medios satíricos, como Mongolia. El Splash le dedica una exposición con parte de su material humorístico en forma de tiras y planchas.

MILLOR GUIÓ

DIEZ MIL ELEFANTES

Pere Ortín, amb dibuixos de Nsé Nsono Ebalé

VAL – Pere Ortín (Sagunt, 1968) portava molts anys darrere del projecte cristal·litzat en l’àlbum publicat per Reservoir Books en 2022. El seu treball, amb el del dibuixant equatoguineà Nsé Nsono Ebalé, ha representat no sols la recuperació de la memòria colonial espanyola a la Guinea Equatorial; també li ha permés el rescat dels treballs fotogràfics i documentals de Manuel Hernández-Sanjuán i la seua productora Hermic Films realitzats entre 1944 i 1946. Periodista, assagista, editor i ací guionista, Pere Ortín culmina després de vint anys un treball de brega i trinxera que inclou diverses visites a l’excolònia espanyola. El seu altre interés en este treball és deixar ben clar que el que ens atrapa en un embut sociològic no és res sinó el desconeixement de “l’altre”; una incomprensió emmarcada en la falta d’empatia racial i en els arquetips casposos que els blancs occidentals tenim sobre l’Àfrica. Amb un impressionant treball de Nsé Nsono, amb bolígrafs Bic, Diez mil elefantes tracta sobre el que vam ser i, sobretot, del que som respecte de “l’altre”.

CAS – Pere Ortín (Sagunto, 1968) llevaba muchos años detrás del proyecto cristalizado en el álbum publicado por Reservoir Books en 2022. Su trabajo, junto al del dibujante ecuatoguineano Nsé Nsono Ebalé, ha supuesto, no solo la recuperación de la memoria colonial española en Guinea Ecuatorial, también le ha permitido el rescate de los trabajos fotográficos y documentales de Manuel Hernández-Sanjuán y su productora Hermic Films realizados entre 1944 y 1946. Periodista, ensayista, editor, y aquí guionista, Pere Ortín culmina después de veinte años, un trabajo de brega y trinchera que incluye varias visitas a la excolonia española. Su otro interés en este trabajo, es dejar bien claro que lo que nos atrapa en un embudo sociológico no es otra cosa que el desconocimiento del “otro”; una incomprensión enmarcada en la falta de empatía racial y en los arquetipos casposos que los blancos occidentales tenemos sobre África. Con un impresionante trabajo de Nsé Nsono, con bolígrafos Bic, Diez mil elefantes trata sobre lo que fuimos, y, sobre todo, de lo que somos respecto al “otro”.

Premi DIVULGACIÓ

JAUME VIDAL

VAL – Jaume Vidal (Barcelona, 1958) és un periodista que ha posat bona part de la seua vida professional al servei divulgatiu dels còmics. Investigador, articulista, prologuista, coordinador, comissari i també autor. Glossar totes estes facetes és impossible, però, grosso modo, Jaume és un expert en l’Editorial Bruguera, amb diversos llibres. Ha publicat treballs sobre l’obra i la vida d’autors com, entre altres, Josep Coll, Manuel Vázquez, Víctor Mora o Enric Sió; assajos de còmic social com De Yellow Kid a Superman. Una visión social del cómic. Ha col·laborat en premsa escrita com La Vanguardia, El Mundo o L’Avui i laborat en diverses ocasions amb el Saló del Còmic de Barcelona, en múltiples facetes.

CAS – Jaume Vidal (Barcelona, 1958) es un periodista que ha puesto buena parte de su vida profesional al servicio divulgativo de los cómics. Investigador, articulista, prologuista, coordinador, comisario, y también autor. Glosar todas estas facetas es imposible, pero a grosso modo, Jaume es un experto en la Editorial Bruguera, con varios libros. Ha publicado y trabajos sobre la obra y vida de autores como, entre otros, Josep Coll, Manuel Vázquez, Víctor Mora o Enric Sió; ensayos de comic social como De Yellow Kid a Superman. Una visión social del cómic. Ha colaborado en prensa escrita como La Vanguardia, El Mundo o L´Avui y ha colaborado en diversas ocasiones con el Saló del Còmic de Barcelona, en múltiples facetas.

Premi «Sento Llobell» TALENT JOVE

NADIA HAFID

VAL – Nadia Hafid (Terrassa, 1990) és graduada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona (2017). El seu treball en Chacales (Sapristi, 2022) li ha comportat una merescuda pluja de premis des que el va publicar, inclòs el Premi El Ojo Crítico de RNE. Tot allò tan interessant que ja va apuntar en El buen padre (Sapristi, 2021), debut en el terreny del còmic, s’intensifica en Chacales. Obra d’un purisme notable gràcies a una narrativa amb poques bafarades, exposada al fet que el dibuix faça la tasca descriptiva d’estes històries tan reals com la vida mateixa, la temàtica de Chacales és variada: desigualtat, racisme o incomunicació. Tot això embolcallat en una marca pròpia evolutiva, la qual propicia que, en acabar el còmic, se senta la peremptòria necessitat de tornar a començar-lo.

CAS – Nadia Hafid (Tarrasa, 1990), es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona (2017). Su trabajo en Chacales (Sapristi, 2022) le ha supuesto una merecida lluvia de premios desde su publicación, incluido el Premio “El Ojo Crítico” de RNE. Todo lo interesante que ya apuntó en El buen padre (Sapristi, 2021), su debut en el terreno del cómic, se intensifica en Chacales. Obra de un purismo notable gracias a una narrativa sin apenas bocadillos, expuesta a que el dibujo haga las labores descriptivas de estas historias tan reales como la vida misma, la temática de Chacales es variada: desigualdad, racismo o incomunicación. Todo ello envuelto en una evolutiva marca propia, la que propicia que, al acabar el cómic, se sienta la perentoria necesidad de volver a empezarlo.

Premi MASS MEDIA

XAVI SERRA

VAL – És impossible entendre la funció dels mitjans de comunicació en la divulgació del còmic sense la labor de Xavi Serra (Santa Coloma de Gramenet, 1976) en el Diari Ara. Els especials del periòdic durant les celebracions del Saló del Còmic de Barcelona són tan esperats com cotitzats per públic i autors. Sumem a la seua labor en el periòdic, les seues col·laboracions, participacions i coordinacions en espais, mitjans i llocs com el CCCB, Time Out Barcelona, Umbracle o SoFilm, entre altres, amb el cinema com una altra de les seues grans passions. Coordina el Premi Vinyetari sobre còmics i treballs de no-ficció. Ara és el moment de premiar el seu esforç en el terreny del nové art.

CAS – Es imposible entender la función de los medios de comunicación en la divulgación del cómic sin la labor de Xavi Serra (Santa Coloma de Gramanet, 1976) en el Diari Ara. Los especiales del periódico durante las celebraciones del Saló del Còmic de Barcelona son tan esperados como cotizados por público y autores. Sumémosle a su labor en el periódico, sus colaboraciones, participaciones y coordinaciones en espacios, medios y lugares como el CCCB, Time Out Barcelona, Umbracle o SoFilm, entre otros, con el cine como otra de sus grandes pasiones. Coordina el Premi Vinyetari, sobre cómics y trabajos de “no ficción”. Y ahora es el momento de que se premie su esfuerzo en el terreno del noveno arte.

Premi UNA VIDA DE VINYETES

ALFONSO LÓPEZ

VAL – Alfons López (Lleida, 1950) és un dels autors nacionals més prestigiosos de còmic, amb una àmplia trajectòria que abasta no sols el seu treball com a autor, sinó també la faceta com a editor de revistes en l’efervescent i convulsa època dels anys 70 a Barcelona, com són els casos de Cul de sac i Butifarra! Ha col·laborat en múltiples capçaleres d’humor: El Jueves, Más madera!, Titanic, o la francesa Fluide Glacial i publicacions com Cimoc o Rambla. Als anys noranta començà a publicar “novel·la gràfica”, i entre tota la seua profusa obra destaquem Máxima discreción amb guió d’Andreu Martín; les col·laboracions amb Pepe Gálvez: Asesinato en la mezquita, Color Café, o Miguel Núñez: mil vidas más, obra per la qual guanyaren el Premi Nacional del Còmic de Catalunya. Tots dos autors exploren la memòria històrica en treballs com Vuit hores: el Noi del Sucre i La huelga de la Canadiense. Els seus últims treballs, El solar i Una tarde con Himmler, publicats per La Cúpula, són un divertit joc de nostàlgia al voltant del cinema i el còmic, treballs d’enorme mestratge com a guionista i dibuixant.

CAS – Alfons López (Lleida, 1950) es uno de los más reputados autores nacionales de cómic, con una amplia trayectoria que abarca, no solo su trabajo como autor, sino también su faceta como editor de revistas en la efervescente y convulsa época de los años 70 en Barcelona, como son los casos de Cul de sac y Butifarra! Ha colaborado en múltiples cabeceras de humor: El Jueves, Más madera! Titanic, o la francesa Fluide Glacial y publicaciones como Cimoc o Rambla. En los años noventa comienza a publicar “novela gráfica”, y entre toda su profusa obra, destacan Máxima discreción con guion de Andreu Martín; las colaboraciones con Pepe Gálvez: Asesinato en la mezquita, Color Café, o Miguel Núñez: mil vidas más, obra, esta última, por la que ganan el Premio Nacional del Còmic de Catalunya. Ambos autores exploran la memoria histórica en trabajos como: Ocho horas: el noi del sucre y La huelga de la Canadiense. Sus últimos trabajos, El solar y Una tarde con Himmler publicados por La Cúpula son un divertido juego de nostalgia alrededor del cine y el cómic, trabajos de enorme maestría como guionista y dibujante.

Premi María Pérez Lacruz “La Jabalina” de Memòria Històrica

ALFONSO ZAPICO

tetralogia La balada del norte (Astiberri)

VAL – L’any 2015, Alfonso Zapico (Blimea, Astúries, 1981), Premi Nacional del Còmic 2012 per Dublinés, es va endinsar en la història de la Revolució dels Miners d’Astúries amb el primer volum de La balada del norte. En principi, l’obra es componia de tres volums, però Alfonso va trobar elements suficients per a crear-ne un quart i definitiu volum conformador d’una tetralogia que ocupa quasi mil pàgines. La balada del norte no és només un detallat exercici històric sobre la Revolució d’Astúries de 1934; és, sobretot, un fresc gegantí sobre la vida minera i burgesa de l’època i un avassallador treball de personatges. En este marc impactant, les històries menudes o grans d’un ampli elenc ens descobreixen la solidaritat, la lluita, l’amor i les intimitats dels obrers i les seues famílies per viure i treballar dignament. Una humanitat enfrontada a les forces militars que van sufocar aquella revolució sense cap mirament. L’Splash dedica el Premi María Pérez Lacruz “La Jabalina” a una obra coral que parla sobre la Memòria Històrica, la memòria que ens permet no oblidar a tots aquells que es van enfrontar a les injustícies socials de qualsevol època.

CAS – En el año 2015, Alfonso Zapico (Blimea, Asturias, 1981) Premio Nacional del Cómic 2012 por Dublinés, se adentró en la historia de la Revolución de los mineros de Asturias con el primer volumen de La balada del norte. En principio, la obra se componía de tres volúmenes, pero Alfonso encontró elementos suficientes para crear un cuarto y definitivo tomo, conformando una tetralogía que ocupa casi mil páginas. La balada del norte no es solo un detallado ejercicio histórico sobre la Revolución de Asturias de 1934; es sobre todo, un gigantesco fresco sobre la vida minera y burguesa de la época y un subyugante trabajo de personajes. En este impactante marco, las historias pequeñas o grandes de un amplio elenco nos descubren la solidaridad, la lucha, el amor y las intimidades de los obreros y sus familias por vivir y trabajar dignamente. Una humanidad enfrentada a las fuerzas militares que sofocaron aquella revolución sin ningún tipo de miramientos. El Splash le dedica el Premio María Pérez Lacruz “La Jabalina” a una obra coral que habla sobre la memoria histórica, la memoria que nos permite no olvidar a todos aquellos que se enfrentaron a las injusticias sociales de cualquier época.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies